‘Kinderen niet in staat om met blokken te spelen door iPad’

1

Na de Nederlandse orthopedagoog Goorhuis-Brouwer trekt nu ook de Britse Association of Teachers and Lecturers aan de bel. De belangenorganisatie waarschuwt voor de gevaren van tablets voor de allerjongsten. Kinderen kunnen op drie- en vierjarige leeftijd prima swipen, maar op motorisch vlak hebben ze een grote achterstand opgelopen. Door “verslaving” aan tablets en smartphones zijn ze bijvoorbeeld niet in staat om een toren te bouwen met speelblokken, en het aantal neemt schrikbarende vormen aan.

Naast slechte (fijn)motorische vaardigheden vormen tablets ook een gevaar voor het geheugen op latere leeftijd. Volgens de belangenorganisatie kunnen oudere kinderen nauwelijks nog een traditioneel examen met pen en papier succesvol afleggen. Doordat ze te lang zijn blootgesteld aan het scherm van tablets, is hun geheugen aangetast en kunnen ze niet in de praktijk toepassen wat ze in hun lesboeken geleerd hebben. Ook wordt een koppeling gelegd tussen overmatig tabletgebruik en gewichtstoename, agressief gedrag, vermoeidheid en RSI (Repetitive Strain Injury).

Positieve ervaringen delen

De belangengroep adviseert ouders om het tabletgebruik te beperken en de WiFi ’s avonds uit te schakelen. De groep ziet het eveneens als taak om op verantwoorde wijze positieve ervaringen met tablets te delen met kinderen.

“It’s out job to make sure the technology is being used wisely and productively and that pupils are not making backward steps and getting obsessed and exhibiting aggressive and anti-social behaviour. In the same way we can use a brick to either break a window or build a house, digital technology can be used for good and bad, teacher scan and should help their pupils make positive choices so they haver positive experiences.”

Experts

De oproep volgt nadat onderzoeksbureau Ofcom had berekend dat het aantal huishoudens met een tablet het afgelopen jaar meer dan verdubbeld is in het Verenigd Koninkrijk (van 20% naar 51%).

Experts en docenten hebben in het verleden al vaker gewaarschuwd voor de negatieve effecten van tablets. Vorige week stelde de Nederlandse orthopedagoog en spraaktaalpatholoog dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer dat tablets een slechte invloed hebben op kinderen. Volgens haar komen fijne en grove motoriek niet goed tot ontwikkeling door overmatig tabletgebruik en heeft het ook negatieve gevolgen voor concentratie en sociaal-emotionele ontwikkeling. Haar advies: verbiedt het gebruik van tablets en apps (ook educatieve apps) tot de leeftijd van 6 jaar.

Share.

Over de auteur

Anton (1983) is schrijver in hart en nieren. Na zijn studie politicologie en parlementaire geschiedenis heeft hij zich volledig gericht op webredactie, online journalistiek, social media en bloggen. Door de jaren heen heeft hij diverse webredacties v... Lees meer

1 reactie

  1. Alleen in de kop wordt iPad genoemd in de rest van het artikel gaat het alleen maar over tablets in het algemeen 🙂 Duidelijk voorbeeld van betrek iPad bij een artikel en het wordt beter gelezen.

    Ik denk trouwens dat deze personen/organisaties net als sommige voorstanders, dat alles maar met de iPad gedaan moet worden, allemaal over het hoofd zien dat overdaad op elk terrein schaadt en dat afwisseling met fysieke beweging en sport activiteiten altijd beter is voor een gezonde ontwikkeling van een kind. Het totaal ontraden is net zo onzinnig als jonge kinderen altijd de beschikking te geven over een iPad. Verder zie ik nogal wat overeenkomsten met overmatig tv gebruik met wel als grootste verschil dat je op de iPad veel meer mogelijkheden hebt tot interactiviteit waardoor je er veel meer van kunt opsteken. Het lijkt me onzinnig om kinderen wel naar tv te laten kijken en ze die interactieve leermogelijkheden te onthouden.

Reageer